Category Archives: Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bạn muốn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh mà không biết thủ tục thế nào ? Bạn cần một dịch vụ uy tín để làm giúp bạn một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí thì hãy đến với dịch vụ của chúng tôi.

Trong quá hình hoạt động, doanh nghiệp được phép thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu phát triển. Ngành nghề kinh doanh được quy định bởi Quyết định 27/2018/QĐ-TTG quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và ban hành kèm theo đó Phụ lục quy định danh sách mã ngành nghề kinh doanh.

Đồng thời, tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định, doanh nghiệp được quyền:

– Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

– Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Như vậy, doanh nghiệp được quyền tự do lựa chọn một trong các ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTG khi có nhu cầu mở rộng phát triển, doanh nghiệp hoàn toàn được quyền thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Để thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp cần xác định rõ ngành nghề cụ thể muốn thay đổi/bổ sung để chúng tôi tư vấn cho doanh nghiêp bạn những ngành nghề kinh doanh có điều kiện và những ngành nghề nghề kinh doanh không có điều kiện . Từ đó, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy xác nhận nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
  • Biên bản họp về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên và Công ty cổ phần);
  • Quyết định về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
  • Giấy ủy quyền cho dịch vụ thực hiện thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có).

Trình tự thực hiện thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.

– Trong trường hợp hồ sơ đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiếp thành thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

– Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do trả hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

– Sau khi tiến hành thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.

– Doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.