Category Archives: Thay đổi tên công ty

♦ Thủ tục thay đổi tên công ty/thay đổi tên doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn muốn thay đổi tên công ty, trước hết bạn cần phải nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh để xin cấp lại giấy phép mới. Hồ sơ thay đổi tên công ty như sau:

  • Thông báo thay đổi tên công ty
  • Quyết định về việc thay đổi tên công ty của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
  • Biên bản họp về việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 

Lưu ý: Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký.

Bước 2: Sau khi được cấp giấp phép, bạn tiến hành làm những việc sau để hoàn thành thủ tục thay đổi tên công ty:

  • Khắc dấu mang tên công ty mới: Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu như trước.
  • Làm bảng hiệu và treo bảng hiệu theo công ty mới
  • Liên hệ đơn vị cung cấp chữ ký số để thay đổi tên công ty trên chữ ký số
  • Liên hệ đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để thay đổi tên công ty ở mẫu hóa đơn
  • Thông báo đến ngân hàng, khách hàng, đối tác kinh doanh về việc thay đổi tên công ty
  • Đối với Cơ quan thuế, hiện nay Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư đã tự động gửi thông tin thay đổi tên công ty đến Cơ quan thuế, vì vậy bạn không cần thông báo cho Cơ quan thuế như trước đây.