Category Archives: TIN TỨC

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa năm 2022

Từ 28/10/2021 đến hết ngày 31/12/2023 theo quy định của Nghị định 94/2021 sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch có hiệu lực có tác động rất lớn đối với các công ty kinh doanh lữ hành nội địa. Điều kiện kinh doanh lữ hành nội […]

Thành lập địa điểm kinh doanh tại Quảng Bình

Cơ sở pháp lý để thành lập địa điểm kinh doanh Luật doanh nghiệp 2020; Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Thành lập địa điểm kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp […]