Thành lập công ty TNHH 1 thành viên tại Quảng Bình

Công ty TNHH một thành viên là gì ?

Căn cứ vào Điều 74, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

Điều 74. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.


Các thông tin cần chuẩn bị để thành lập công ty TNHH 1 thành viên như thế nào? 

Để thành lập công ty TNHH 1 thành viên bạn cần chuẩn bị những thông tin sau:

♦  Tên công ty TNHH 1 thành viên: 

Tên công ty TNHH một thành viên phải bao gồm 2 thành tố như sau:

 • Loại hình doanh nghiệp: “Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “Công ty TNHH”
 • Tên riêng: không được Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký 

♦  Địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 1 thành viên:

Địa chỉ trụ sở chính là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định theo địa giới đơn vị hành chính gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Lưu ý: địa chỉ đặt ở chung cư nằm ở những tầng chỉ để ở và không có chức năng thương mại thì sẽ không được chấp nhận.

♦  Vốn điều lệ để thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

 • Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
 • Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. 
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định.

♦  Ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên:

 • Doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả những ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm.
 • Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp khi đăng ký thành lập mới hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh phải đăng ký theo mã ngành cấp 4 (là ngành có mã 4 số) thuộc hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

♦  Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên:

 • Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp => Các chức danh làm đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên có thể là: Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty, hoặc các chức danh quản lý khác được quy định tại điều lệ công ty.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên gồm những gì ?

Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020, Chương IV Nghị định số 01/20121 về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình kinh doanh. Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật. Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Văn bản uỷ quyền cho người nộp hồ sơ và giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sơ.

Những việc cần làm sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

 • Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời cũng có mã số thuế công ty, bạn tiến hành khắc dấu. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì doanh nghiệp tự khắc con dấu, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng con dấu pháp nhân của công ty. Do dó, công ty không phải đăng thông báo mẫu dấu như trước đây. Đây cũng là một điểm rất mới của Luật Doanh nghiệp 2020 nhưng cũng là điểm lo ngại của nhiều doanh nghiệp trong vấn đề tự quản lý và sử dụng dấu của doanh nghiệp không có sự giám sát từ phía cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến con dấu
 • Làm bảng hiệu mang thông tin công ty và treo bảng hiệu tại trụ sở chính của công ty
 • Mua chữ ký số để tiến hành đăng ký thuế, nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp lệ phí môn bài 
 • Mở tài khoản ngân hàng để nộp thuế và giao dịch với khách hàng
 • Mua hóa đơn điện tử 
 • Hàng quý làm và nộp Báo cáo thuế 
 • Cuối năm nộp Báo cáo tài chính 

Trên đây là những bước cơ bản nhất để thực hiện thành lập công ty TNHH một thành viên. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Star để được tư vấn cụ thể hơn về thành lập công ty TNHH một thành viên tại Quảng Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *